Příspěvky

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

  Dostal se mi do rukou odkaz na film Summerhill – Demokratická škola. Film, který byl založen na skutečnosti, natočen v roce 2008 ve Velké Británii. https://www.youtube.com/watch?v=nC48PrroMJg V současné době je školství hodně skloňované. Učitelům se přidává na 130 % průměrné mzdy, do toho covid, distanční výuka, testování, karantény a stále stejný způsob učení, jaký byl v dobách Marie Terezie, Komenského. Na středních školách se dohadujeme, jestli mají být státní maturity, zda má být maturitním předmětem povinná matematika, když evidentně většina žáků se odbornou matematikou zabývat nebude. Na výběr je zatím matematika nebo cizí jazyk. Proslýchá se, že školy chtějí upustit od druhého cizího jazyka a zařadit ho jako nepovinný. Někteří žáci nadání pro jazyky nemají.   Prý školství upadá. V potaz musíme také vzít, jací žáci do školy chodí. Zda a do jaké míry jsou vzdělavatelní. Na druhé straně je školský systém, učební osnovy, kvalita pedagogů, počet žáků apod. Samostatnou kapitolou
Nejnovější příspěvky